Шановні панове,

 

 

Громадська спілка “Українська газомоторна асоціація” об’єднує імпортерів і дистриб’юторів автомобільного газобалонного обладнання (ГБО), операторів паливного ринку, мережі АЗС, неурядові та громадські організації, які поділяють цілі асоціації і сприяють формуванню прозорого та організованого ринку ГБО і суміжних послуг в Україні.

 

На початку лютого 2020 року деякими ЗМІ поширено інформацію про зміни в процедурі переобладнання автомобілів ГБО та встановленням обов’язкової сертифікації автомобіля після встановлення ГБО, що не відповідає дійсності.

Більш того, поширено також негативну та необ’єктивну інформацію про діяльність нашої Асоціації.

 

Повідомляємо, що будь-яких змін в законодавчо регламентованій процедурі переобладнання та реєстрації транспортних засобів не відбулося.

Відповідно до публічної інформації із відкритих джерел, на сьогодні в Україні в галузі оцінки відповідності автомобілів здійснюють діяльність:

– приблизно 1000 випробувальних лабораторій, акредитованих НААУ;

– 8 органів сертифікації, визнаних та призначених Міністерством інфраструктури України, частина з яких є державними установами, а інші – частково пов’язані між собою відносинами власності та/або контролю, що наведено у додатку до цього звернення.

Процедура проведення переобладнання та реєстрації такого переобладнання існувала в Україні з 2009 року, без будь-яких змін законодавчого регулювання.

Станом на початок 2020 року вартість проведення процедур оцінки відповідності ГБО для подальшої реєстрації для споживачів становила 400-600 гривень.

Але, не зважаючи на це, в січні 2020року посадовими особами НААУ та Мінінфраструктури, за сприяння ГСЦ МВС України, шляхом обміну листами фактично було позбавлено випробувальні лабораторії права на оформлення актів технічної експертизи за формою, встановленою законодавством, шляхом заборони приймати такі документи сервісними центрами МВС України.

Зазначене було реалізовано шляхом:

  1. Направлення листа НААУ на адресу ГСЦ МВС України №2-3/2-0294 від 24.01.2020р. за підписом заступника Голови з акредитації НААУ О.С. Крилова
  2. Направлення листа Мінінфраструктури №262/39/14-20 від 24.01.2020р. за підписом першого заступника Міністра Д.Абрамовича.

 

Листи ґрунтуються на довільному трактуванню положень чинно го законодавства та ДСТУ ISO/IEC 17025 в редакції, не чинній на дату направлення таких листів.

 

Зміст зазначених листів спрямований на реалізацію в сфері оформлення переобладнання ГБО замість простої та законодавчо регламентованої одностайної процедури оцінки відповідності із оформленням акту технічної експертизи схеми двостадійного оформлення переобладнання: шляхом звернення спочатку до випробувальної лабораторії, а потім – до органу сертифікації, який видасть сертифікат на підставі  протоколів випробувань.

 

Наведена схема не ґрунтується, а навіть більше, суперечить чинному законодавству, нав’язувана система сертифікації не має будь-якого підґрунтя, чинним законодавством не регламентована, не має будь-якого змістовного наповнення, є виключно штучною надбудовою, яка спрямовано виключно на збільшення вартості послуг із оцінки відповідності для споживачів та направлення фінансових потоків через декілька комерційних структур – органів сертифікації, які фактично не надають будь-яких послуг.

 

В наслідок реалізації зазначеного вартість послуг із оцінки відповідності для кінцевого споживача зросла до 2500-5000 грн., значна частина яких – кошти за сертифікацію.

 

Таким чином,  було штучно створено систему підприємств-посередників, які мають статус органів сертифікації, з метою монополізації та підпорядкування зазначеним підприємствам в процесі оцінки відповідності приблизно 1000 акредитованих випробувальних лабораторій.

 

Обсяг грошових коштів, які можуть бути безпідставно отримані зазначеними суб’єктами за деяким оцінками може становити до 20 мільйонів гривень щомісячно.

 

 Наша Асоціація на цей час вживає заходів, передбачених чиним законодавством, для відновлення ринку оцінки відповідності транспортних засобів, які переобладнані на ГБО, для виключення монополізації зазначеного ринку та сприянню діяльності розгалуженої мережі випробувальних лабораторій на території України для вільного да доступного проведення процедур оцінки відповідності переобладнаних транспортних засобів, уникнення штучного подорожчання вартості таких послуг для споживачів соціального виду палива, а також уникненню створення аналогів “майданчиків Яценко” в галузі переобладнання транспортних засобів.

 

Детальна інформація та документи можуть бути надані зацікавленим особам за зверненням.

Ми зацікавлені в поширенні наведеної інформації з метою недопущення порушень прав громадян на доступ к використанню екологічного та соціального палива.

 

 

 

Довідково:

Відповідно п.13 Порядку переобладнання транспортних засобів, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України №607 від 21.07.2010 р. (надалі за текстом – Порядок №607) визначено, що після переобладнання транспортного засобу власник або його представник обирає організацію з оцінки відповідності та подає заяву про проведення оцінювання відповідності транспортного засобу, що переобладнаний, вимогам правил, нормативів і стандартів України, а також умовам (вимогам), викладеним у документі про погодження (далі – заява про проведення оцінювання).      

За результатами такого оцінювання видається акт технічної експертизи або сертифікат відповідності – для транспортнихзасобів, що переобладнані в індивідуальному порядку, а також для роботи на газовому моторному паливі та альтернативнихвидах рідкого і газового палива.

Форму акту технічної експертизи визначено у Додатку №5 до Порядку державної реєстрації (перереєстрації),  зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. №1388.

Відповідно до викладених в р. 15 Порядку переобладнання транспортних засобів, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2010р. №607 (далі – Порядок) функцій та етапів робіт з оцінки відповідності переобладнаних транспортних засобів організація з оцінки відповідності отримує заявку, проводить випробування, приймає рішення.

Проведення випробувань – це функція випробувальних лабораторій, що проходять в НААУ акредитацію на відповідність ДСТУ ISO/IЕС 17025.

Перелік акредитованих НААУ органів з оцінки відповідності (далі – ООВ). в тому числі тих, що здійснюють оцінку відповідності транспортних засобів, сфери їх акредитації, розміщено на сайті НААУ в розділі «Реєстр акредитованих ООВ».

Також, НААУ листом вих. № від 18.12.2019року повідомило ГСЦ МВС України про відповідність діяльності акредитованих НААУ випробувальних лабораторій вимогами чинного законодавства та нормативній документації під час оформлення зазначеного вище акту технічної експертизи.

Згідно п.18 Порядку №607 зазначено, що перереєстрація транспортного засобу, що переобладнаний, проводиться територіальним органом з надання сервісних послуг МВС відповідно до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N 1388.

Пункт 37 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. №1388 (надалі – Порядок №1388) визначено, що державна реєстрація (перереєстрація) переобладнаних транспортних засобів проводиться на підставі документів про відповідність їх вимогам безпеки дорожнього руху та документів, що підтверджують правомірність придбання встановлених кузовів (рам), які мають ідентифікаційні номери (у разі їх заміни).

Документами про відповідність переобладнаних транспортних засобів вимогам безпеки дорожнього руху є, зокрема, длятранспортних засобів, переобладнаних в індивідуальному порядку, а також транспортних засобів, переобладнаних для роботи на газових паливах, акт технічної експертизи (крім переобладнаних автобусів) за формою згідно з додатком 5 або сертифікатвідповідності.